แพคเกจทัวร์ หินตก ริเวอร์แคมป์ กาญจนบุรี

แพคเกจทัวร์ แพคเกจ กาญจนบุรี หินตก ริเวอร์ แคมป์ +

รหัส HT01

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง

06.00 น. รับจากโรงแรมที่พักในกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 128 กิโลเมตรโดยประมาณ

09.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 
จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสหประชาชาติ ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว… ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว 
ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

12.00 น. เดินทางถึง หินตกริเวอร์ แคมป์ รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. พาท่านเที่ยวชม ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ตามด้วยกิจกรรมเดินเท้าชมธรรมชาติ จากบริเวณ ช่องเขาขาด
สู่สถานี หินตก ช่วงบ่ายแก่ เชิญท่านสนุกกับกิจกรรม ขี่จักรยาน เสือภูเขา สู่เที่ยวชมหมู่บ้านและ ไร่สวนใกล้ๆที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น. ช่วงเช้า เชิญชวนท่าน ขี่จักรยาน เพื่อไปทำบุญตักบาตร

07.00 น. บริการอาหารเช้า

09.00 น. เช็คเอ้าท์ ลงเรือ หางยาว ล่องไปตามแม่น้ำแคว เพื่อไปชมหมู่บ้านชาวมอญ

11.00 น. ออกเดินทางต่อ

11.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ขึ้นรถไฟเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณ โค้งมรณะ

14.20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

18.00 น. ส่งท่าน ณ โรงแรมหรือจุดนัดรับ

 

สำรองบริการขั้นต่ำ 2 ท่าน  
ผู้ใหญ่ ราคา ท่านละ 4,900 บาท
เด็ก 3-12 ปี ราคา ท่านละ 3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,100 บาท

จอง แพคเกจ หินตก ริเวอร์แคมป์ โทร 02 758 5154 – 6

อัตรานี้รวม

– ที่พัก หินตกริเวอร์แคมป์ 1 คืน – มื้ออาหารตามที่ระบุ – ค่าเข้าชม และ นำเที่ยวตามที่ระบุ – รถรับ ส่ง โรงแรมที่พัก

– มัคคุเทศก์ ภาษาไทย / อังกฤษ