แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะอ่างทอง 1 วัน เดินทางจากสมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช Seatran Discovery Yacht

อัตราค่าบริการ    
ผู้ใหญ่  2,100 บาท 
เด็ก  1,050 บาท ( เด็ก มีส่วนสูงระหว่าง 100 – 150 ซ.ม. )

อัตรานี้รวม

– รถโดยสาร รับ – ส่ง ท่าเรือ – โรงแรม – เรือเล็ก รับ ส่งระหว่าง เรือยอร์ช กับ เกาะ – อาหารว่าง เช้า, บ่าย – อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ – อุปกรณ์พายเรือคายัค -.อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ – ถุงกันน้ำสำหรับใส่ของ – น้ำจืดสำหรับอาบบนเรือ

– ประกันภัย

– มัคคุเทศก์

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ เรียบร้อยแล้ว

คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท  เด็ก 20 บาท      ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ