แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา 18.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ นำคณะเดินทางสู่ จ.พังงา แวะทานอาหารระหว่างทางตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง เกาะปายู

07.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว พร้อมรับบริการอาหารเช้า มื้อที่ 1 08.30 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทสู่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของนักท่องทะเล บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ ผลไม้ เครื่องดื่มระหว่าง การเดินทาง พร้อมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับฝูงปลาโลมาที่อาจจะว่ายน้ำ ขึ้นมาต้อนรับท่านสู่เกาะสิมิลัน ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ ดำผิวน้ำชมปะการัง และฝูงปลานานาพันธุ์ร่วม 12.00 น. รับประทานอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์ บ่าย เข้าที่พักและเตรียมลงเรือเพื่อไปชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งอยู่ใกล้กับที่พัก ชมฝูงปลานานาพันธุ์ หรือเต่าทะเล ที่ ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพื่อสัมผัสบรรยากาศยามบ่าย 15.30 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านสวัสดิการ เดินยืดเส้นยืดสาย หาปูไก่ ซึ่งจะออกหากินยามค่ำคืน

วันที่สาม สิมิลัน

07.00 น. อาหารเช้า เรือสปีดโบ๊ท นำท่านสู่หมู่เกาะต่างๆ ที่ยังมีความสวยงามและแวะชมเกาะที่มีแนวปะการัง หลากหลาย ชนิดพร้อมคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ แวะไปเกาะเมี่ยง(4) ซึ่งเกาะนี้เป็นที่ทำการอุทยานอีกแห่งหนึ่ง และชมพระ ตำหนักของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ลงเรือต่อ เพื่อจะได้ชมปะการังอ่อนที่เกาะปายู(6) ก่อนลงเรือกลับที่พัก

15.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สิมิลัน – เรือทับละมุ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า นำท่านไปดำผิวน้ำดูปะการัง หน้าชายหาด และพิชิตหินเรือใบพร้อม เก็บภาพบันทึกความ ทรงจำ ก่อนอำลาหมู่เกาะสิมิลัน 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารลงเรือเดินทางกลับสู่ ท่าเรือทับละมุ 15.30 น. ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ 16.00 น. นำคณะขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารระหว่างทางตามอัธยาศัย

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสว้สดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 5,500 บาท
อัตรานี้รวม – ค่ารถจากกรุงเทพฯ – ค่าเรือรับ-ส่ง และนำเที่ยว – ค่าที่พักเต๊นท์ 2 คืน – ค่าทัวร์ดำน้ำ
– ค่าไกด์ท้องถิ่น – ค่าประกัน – ค่าธรรมเนียม