แพคเกจทัวร์ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์

แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ สุโขทัย 2 วัน 1 คืน +

รหัส PKNLEC01
1 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559

แพคเกจที่พัก โรงแรม เลอ ชาร์ม สุโขทัย ห้อง Deluxe พักผ่อนสบาย พร้อม ไบค์ทัวร์ ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

รวมห้องพักแบบ Deluxe ที่ เลอชาร์ม สุโขทัย
ราคาผู้ใหญ่ 2,300 บาท/ท่าน
ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง 1,700 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว 1 ท่านจ่ายเพิ่ม 900 บาท /คืน
อัตรานี้รวม – ห้องพัก 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง – อาหาร 2 มื้อ มื้อเย็น และ มื้อเช้า – ทัวร์จักรยานพร้อม อุปกรณ์บรรยายสถานที่ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

จอง แพคเกจ สุโขทัย โทร 02 758 5154 – 6