แพคเกจทัวร์ สิมิลัน 2 วัน พักเต๊นท์ เริ่มที่พังงา

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ   4,300  บาท
เด็ก (อายุ 4-12 ปี)  ท่านละ  2,700 

บาท เด็กต่ำกว่า 4 ขวบไม่คิดราคา

อัตรานี้รวม

ค่าเรือเร็วไปกลับ , ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ(หน้ากาก,ชูชีพ,ตีนกบ) ค่าที่พัก(เต้นท์),    ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมผลไม้และค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ ,  ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันภัยนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม

เต้นท์ 1 หลังนอน 2 คน  นอน 1 ท่าน (พักเดี่ยว)  เพิ่ม 300 บาท