แพคเกจทัวร์ สิมิลัน 1 วัน (ไปเช้า/กลับเย็น) เริ่มที่พังงา

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ   2,300  บาท
เด็ก (อายุ 4-12 ปี)  ท่านละ 1,400  บาท  
เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรี

อัตรานี้รวม  

ค่าเรือเร็วไปกลับ , ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ(หน้ากาก,ชูชีพ,) ค่าอาหาร กลางวัน

พร้อมผลไม้และค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง , ค่าธรรมเนียมอุทยาน, และประกันภัยนักท่องเที่ยว