แพคเกจทัวร์ สมุย – หมู่เกาะอ่างทอง – สมุย 1 วัน กับเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์ร

รายละเอียด 07.00 น. รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน 10.30 น.  ถึงท่าเรือ ออกเดินทางสู่เกาะท้ายเพลา 10.30 น.  ผู้โดยสายขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมผลไม้โดยล่องเรือให้ท่านชมความงามของหมู่เกาะอ่างระหว่างรับประทานอาหาร 13.00 น.  ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค หรือพักผ่อนบนชายหาด ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำเค็มที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย 15.00 น.  นำท่านกลับเรือ เพื่อเดินทางกลับมายังเกาะสมุย 17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน(เกาะสมุย) และส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ       1,800 บาท
เด็กท่านละ            900 บาท (เด็กควมสูงระหว่าง 100 – 150 ซ.ม.)

อัตรานี้รวม

รถโดยสาร รับ – ส่ง ท่าเรือ – โรงแรม , เรือเล็กรับ-ส่ง ระหว่างเรือ-เกาะ , อาหารว่าง(เช้า/บ่าย) อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ , อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ , อุปกรณ์พายเรือคยัค , ถุงกันน้ำสำหรับใส่ของ , น้ำจืดอาบบนเรือ , ประกันภัย(อุบัติเหตุ/ชีวิต),ไกด์ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมขึ้นอุทยาน (ชาวต่างชาติ 200 บาท/ท่าน, ชาวไทย 40 บาท/ท่าน, เด็กคิดครึ่งราคา)

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ทางบริษัทฯ

จะคำนึงถึงผลประโยชน์ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ