แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม ท่องอัมพวา วีไอพี VIP 2 วัน 1 คืน พัก ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท

ค่าบริการท่านละ
ผู้เดินทาง 2 ท่าน ๆละ 2,100 บาท
ผู้เดินทาง 4 ท่าน ๆละ 1,500 บาท
ผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป 1,300 บาท
** เตียงเสริมผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท
** เตียงเสริมเด็ก ท่านละ 900 บาท

ค่าบริการรวม
• ค่าที่พัก (ห้องเรือนแถว พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการห้องเรือนไม้ เพิ่มอีกห้องละ 200 บาท / ห้อง / คืน)

• อาหารใส่บาตร (ท่านละ 1 ชุด , สั่งเพิ่มชุดละ 25 บาท) • เรือชมหิ่งห้อย และเรือเที่ยวตอนกลางวัน พร้อมมัคคุเทศก์ • อาหาร 2 มื้อ พิเศษ

หมายเหตุ :

• แพคเกจนี้รับเฉพาะวันพฤหัสฯ – วันอาทิตย์ เท่านั้น

• แตลาดน้ำจะมีเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น