แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม ล่องเรือ นวดเพื่อสุขภาพ อัมพวา 2 วัน 1 คืน พัก ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท

ค่าบริการท่านละ
ผู้เดินทาง 2 ท่าน ๆละ 2,900 บาท
ผู้เดินทาง 4 ท่าน ๆละ 1,950 บาท
ผู้เดินทาง 6 – 8 ท่านๆละ 1,650 บาท
ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 1,300 บาท
** เตียงเสริมผู้ใหญ่ ท่านละ 1,300 บาท
** เตียงเสริมเด็ก ท่านละ 750 บาท

ค่าบริการรวม

• ค่าที่พัก (ห้องเรือนแถว พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการห้องเรือนไม้ เพิ่มอีกห้องละ 200 บาท / ห้อง / คืน) • อาหารใส่บาตร (ท่านละ 1 ชุด , สั่งเพิ่มชุดละ 25 บาท) • เรือชมหิ่งห้อย และ เรือนวดตอนกลางวัน • อาหาร 2 มื้อ

หมายเหตุ :

• แพคเกจนี้รับเฉพาะวันพฤหัสฯ – วันอาทิตย์ เท่านั้น • ตลาดน้ำจะมีเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น