แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม บ้านคลองโคน รีสอร์ท ถีบกระดานเลน เที่ยวฟาร์มหอย พายเรือ เล่นน้ำ

รายการที่ 1
ไปเช้า – กลับเย็น ราคาท่านละ 550 บาท (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) รวม อาหารกลางวัน (อาหาร 5 อย่าง) กิจกรรมท่องเที่ยวป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนพร้อมเรือ , เล่นกระดานเลน , ชมฟาร์มหอยแครง เก็บหอยแครง , เรือวิ่งบนเลน , พายเรือ คายัคและแคนู , เล่นน้ำ , มวยทะเล , คาราโอเกะ


รายการที่ 2

2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 1,100 บาท (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) รวม ที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ พร้อมกิจกรรม กิจกรรมท่องเที่ยวป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนพร้อมเรือ , เล่นกระดานเลน , ชมฟาร์มหอยแครง ชมลิงเสม , ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน , พายเรือ คายัคและแคนู , เล่นน้ำ , มวยทะเล , คาราโอเกะ


รายการที่ 3

2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 1,300 บาท (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) รวม ที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ รวมปิ้งย่าง พร้อมกิจกรรม กิจกรรมท่องเที่ยวป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนพร้อมเรือ , เล่นกระดานเลน , ชมฟาร์มหอยแครง ชมลิงเสม , ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน , พายเรือ คายัคและแคนู , เล่นน้ำ , มวยทะเล , คาราโอเกะ ,

บ้านพัก หลังละ 4 ท่าน , 6 ท่าน , 15 ท่าน , 20 ท่าน (ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)