แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม ล่องเรือชมธรรมชาติ วัฒนธรรมริมฝั่งคลอง ตลาดน้ำอัมพวา วัดจุฬามณี 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ

– ที่พักสวนพุทธรักษา – อาหาร 2 มื้อ – เรือนำเที่ยว 1 ครั้ง – บริการอาหารใส่บาตรพระ ฟรี ห้องละ 1 ชุด – มีเรือพายไฟเบอร์กลาส และจักรยาน บริการฟรี – บริการกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรร้อน ตลอดเวลา

หมายเหตุ

ห้องแก้วเจ้าจอม , ลีลาวดี พักห้องละ 6-8 ท่าน ไม่ต่ำกว่าห้องละ 4 ท่าน

ห้องราชาวดี ,บัวชมพู , ราชพฤกษ์ และพลับพลึงทอง พักห้องละ 3-4 ท่าน ไม่ต่ำกว่าห้องละ 2 ท่าน

ชมรูปห้องพักที่นี่