แพคเกจทัวร์ สตูล อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน (พัก บันดาหยา รีสอร์ท )

หมายเหตุ: – เด็กอายุ 0-3 ปีพักฟรี

อัตราค่าบริการนี้รวม :-

1. รถรับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่โดยรถตู้โดยสาร 2. ค่าเรือสปีดโบ้ทไป- กลับ (ท่าเรือปากบารา) 3. ค่าที่พัก 3 คืน ณ บันดาหยา รีสอร์ท ( พัก 2 ท่าน/ ห้อง ) 4. ค่าอาหาร 9 มื้อ (มื้อกลางวัน มื้อเย็น วันที่ 1, มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น วันที่ 2 ,มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น วันที่ 3 และมื้อเช้า วันที่ 4) 5. ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน ( One Day Trip 2 โปรแกรม ) 6. มัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง ( จากท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ-ปากบารา ) 7. กำหนดการและรายละเอียดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ