แพคเกจทัวร์ สงกรานต์ เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท หาดเขาหลัก พังงา พายเรือแคนูที่อ่าวพังงา

วันแรก เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต และรถรับท่านเดินทางสู่ เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท (ประมาณ 1 ชั่วโมง) Check – in พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศอันแสนสวยงามของรีสอร์ท และกิจกรรมที่น่าดึงดูดใจ เช่น สปา, ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ

, Shoping ซื้อของที่ระลึกที่ เขาหลัก เซ็นเตอร์

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร The Oriental Restaurant จากนั้นเริ่มต้นฉลองสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ข้าวแช่” ตามประเพณีไทย

ช่วงบ่ายสนุกสนานวันสงกรานต์เปียกปอนชุมฉ่ำ ช่วงค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบ Gala Dinner ฉลองสงกรานต์

วันที่ 3

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าภายในรีสอร์ท ณ ห้องอาหาร The Oriental Restaurant 08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวศรีพังงา 09.30 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวศรีพังงา นั่งเรือชมความงดงามของธรรมชาติ ล่องเรือแคนูลอดถ้ำ 11.30 น. ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของ “เขาตะปู” 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี (Seafood) หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมและซื้อของที่ระลึก 14.30 น. เดินทางสู่ “วัดสุวรรณคูหา” โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี 15.30 น. พักผ่อนหย่อนใจที่ “ธารน้ำตกสระนางมโนราห์”

17.00 น. เดินทางกลับถึง เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าภายในรีสอร์ท ณ ห้องอาหาร The Oriental Restaurant

และพักผ่อนตามอัธยาศัย Check-out รถนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ