แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน Free & Easy package 3 days 2 nights เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดการเดินทาง วันแรก รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต, นำเที่ยวเขารัง, ถนนถลาง, อาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทนาน วัดฉลอง, ร้านมุกภูเก็ต, โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์, แหลมพรหมเทพ, เดินทางกลับที่พัก วันที่สอง อาหารเช้าที่โรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สาม อาหารเช้าที่โรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย, ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต