แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต เกาะพีพี หรือ เกาะเฮ ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมที่พัก)

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิตี้ทัวร์ – อาหารกลางวัน – ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ – อาหารค่ำ

……… น. รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต จากนั้น นำเที่ยวชม – วัดพระผุด วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดิน เพียงครึ่งองค์ ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฎ – เขารัง สวนสุขภาพและสวนสาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต จากยอดเขา จะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง รวมทั้งทิวทัศน์ของเกาะทั้งใกล้และไกล – ตึกสมัยเก่า มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สร้างขึ้นเกือบร้อยปีมาแล้ว เมื่อครั้งกิจการ เหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ อาทิ อาคารปัจจุบันที่ทำการศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ธนาคารนครหลวงไทย นอกจากนี้ยังมีอาคารบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมแบบจีนมาผสมผสาน เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” (Chinois Postugess) คืออาคารจะมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างและไม่สูง นักจากนั้นเดินทางสู่ – วัดฉลอง เชิญท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม, หลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต – นำท่านช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองของภูเก็ตเช่นมุก, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ – เที่ยวชมแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เลื่องชื่อและชัดเจนที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากเป็น แหลมสูงชันยื่นออกไปในทะเลมองเห็นทัศนียภาพเป็นมุมเปิดกว้าง,หาดราไวย์ ชมทัศนียภาพของเกาะภูเก็ต และ เดินทางเข้าเช็คอินน์ พักผ่อนตามอัธยาศัย 17.20 น. รถรับจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่ภูเก็ตแฟนตาซี ตื่นตาด้วยมนต์ขลังของภูเก็ต และนำท่านเข้าสู่สถาน บันเทิงอันยิ่งใหญ่ระดับโลก และไดสัมผัสแรกกับ หมู่บ้านหรรษา ซึ่งอบอวลไปด้วยความเป็นไทยและ ความวิจิตรตตระการตาของศิลปไทย ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองต้อนรับผู้มาเยือน เพลอดเพลินกับการช้อปปิ้ง และเกมส์ต่างๆ ที่ท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ และ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ หลังจากนั้น ตื่นตาระทึกใจกับ วังไอยราอันโอฮ่า ต้นตำรับแห่งตำนาน เจ้าชายกมลา และคชสาร คู่กาย ท่านจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ผสมผสาน ไปด้วยเทคโนโลยีระดับโลก อาทิ เช่น การแสดงอิสลูชั่น มิติมายากลลวงตา อันยิ่งใหญ่ การแสดงบันจี้บัลเลต์ เลิศหรูอลังการพร้อม แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตะการตา

23.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมฯ


วันที่สอง เกาะเฮ หรือ เกาะ พี พี ทัวร์ – อาหารกลางวัน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้ให้ท่านเลือก ระหว่าง

พี พี ทัวร์ ด้วยเรือ ใหญ่ …….. น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 07.00 น. รถรับที่โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ 08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือ รัษฎา มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ( บนเรือบริการ ชา กาแฟ ) 09.50 น. เดินทางถึงบริเวณ อ่าวพี พี ดอน และ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือต้นไทร เพื่อให้นักท่องเที่ยวทีไม่ใช่โปรแกรม ทัวร์เต็มวันลง 10.00 น. จากนั้น ลูกค้าที่มีโปรแกรมทัวร์เต็มวัน เดินทางสู่ พี พี เลย์ เล่นน้ำ ดุปะการัง ทึ่อ่าวมาหยา ( Maya Beach ) หรือ หาดลิง ( Monkey Beach ) จากนั้น ดูทัศนียภาพ ที่สวยงามของ อ่าว พี พี เลย์ อ่าว เลาะสะมะ และ ผ่านถ้ำไวกิ้ง ( กรณี ช่วงโลซีชั่น เล่นน้ำ ที่ Monkey Beach ) 12.30 น. รับประทานอาหรกลางวัน ที่ พี พี ดอน ( ถ้าต้องการ ทานอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ ทาน ที่โรงแรม พี พี โอเต็ล ) ถ้าต้องการ ทานแบบบุฟเฟ่ ทานที่โรงแรม พี พี ปริ้นเซ็ท และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 14.30 น. เดินทางออกจากเกาะพี พี ( ท่าเรือต้นไทร ) เพื่อเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต 16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา ( ภูเก็ต ) จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
หรือ เกาะเฮด้วยเรือเร็ว 08.30 น. รถรับจากที่พัก 09.00 น. เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง 09.30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ, ดำน้ำดูปะการัง เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย 15.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ อ่าวฉลอง 16.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
วันที่สาม พักผ่อน – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ
……… น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม เดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต