แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – ดำน้ำเกาะพีพี หรือ ดำน้ำเกาะเฮ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต, นำเที่ยวอ่าวพังงา เยี่ยมชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวพังงา

, เขาตะปู, เขาพิงกัน รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่สอง

อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เกาะพีพีดอน พีพีเล ว่ายน้ำดูปะการัง, อาหารกลางวันที่

เกาะพีพีดอน, เดินทางกลับสู่ที่พัก

หรือ อาหารเช้าที่โรงแรม นำเที่ยวเกาะเฮ ดำน้ำ ว่ายน้ำ ดูปะการัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร, เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สาม อาหารเช้าที่โรงแรม, นำเที่ยวตัวเมืองภูเก็ต, เขารัง, ถนนถลาง, อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร วัดฉลอง ร้านมุกภูเก็ต, โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์, แหลมพรหมเทพ ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต