แพคเกจทัวร์ ภูชี้ฟ้า เชียงราย ดอยผาหม่น ดอยเขาควาย วัดร่องขุ่น 2 วัน 1 คืน เริ่มที่เชียงราย

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 6,150 บาท (สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
เด็กอายุ 4-9 ปี ลด 50%
เด็กอายุ ต่ำกว่า 4 ปี ฟรี
วันหยุดต่อเนื่องโปรดสอบถาม

ที่พัก บ้านลักษณ์บริการ หรือ ภูชี้ฟ้าลอดจ์ หรือ ไร่ภูฟ้า อัตรานี้รวม รถพร้อมคนขับ , อาหารตามมื้อที่ระบุ , รีสอร์ทบรรยากาศดีบนยอดดอย

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **