แพคเกจทัวร์ พีพี 1 วัน

แพคเกจทัวร์ เกาะพีพี 1 วัน โดย เรือใหญ่+

เกาะพีพี  เกาะชื่อดังระดับ โลก ที่เพียบพร้อม ด้วย สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ อ่าวมาหยา
ถ้ำไวกิ้ง อ่าวโละซามะ เกาะไข่  ฯลฯ

07.30 รับท่าน ณ จุดนัดพบ หรือ พบกันที่ท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต

08.30 ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะพีพี
10.15 เที่ยวชมเกาะพีพีเล อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวปิเละ และดำน้ำที่อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน และ ให้เวลาเที่ยวชมอย่างอิสระบนเกาะ
14.30 เรือเดินทางออกจากอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต
16.30 เรือเดินทางถึง ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
17.00 ส่งท่าน ณ จุดนัดพบ

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพ อากาศ โดยคำนึง ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ต่ำกว่า 3-11 ปี

แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะพีพี 1 วัน

1,200

1,000

อัตรานี้รวม

– รับส่งจาก จุดนัดรับ (ในบางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เดินทางโดย เรือโดยสารลำใหญ่ – มื้อกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ – อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

จอง แพคเกจ ดำน้ำ พีพี 1 วัน โทร 02 758 5154 – 6