แพคเกจทัวร์ พายเรือแคนนู อ่าวพังงา 1 วัน

07.30 -08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมไปยังท่าเรืออ่าวปอ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ และเตรียมตัวลงเรือ เพื่อเดินทางไปยังอ่าวพังงา ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวปอ
โดยเรือโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา  ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  จ.พังงา

10.20 น. เรือเดินทางถึงเกาะพนัก ล่องเรือแคนู ชมทัศนียภาพ ภายในถ้ำ อาทิ ถ้ำค้างคาว  ถ้ำเพชร
ถ้ำโจรสลัด  โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเที่ยวชม การเข้าชม ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวัน

11.00 น. เดินทางออกจากเกาะพนักไปยังเกาะห้อง โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

11.15 น. เดินทางถึงเกาะห้อง ล่องเรือแคนู ชมความสวยงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
และล่องเรือชมทิวทัศน์บริเวณรอบเกาะ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์ ระหว่างเดินทางไปเขาพิงกัน (JAMES BOND ISLAND) 

12.40 น. เดินทางถึงเขาพิงกัน เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทาง โดยนั่งเรือหางยาวสู่เขาพิงกัน
ถ่ายรูปความประทับใจและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

13.30 น. ออกเดินทางจากเขาผิงกัน จากนั้นเดินทางไปยังเกาะละวะใหญ่ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง

14.30 น.

เรือเดินทางถึงเกาะละวะใหญ่ ล่องเรือแคนู เล่นน้ำ หรือทดลองพายเรือแคนูด้วยตัวเอง และ  พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
15.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวปอ 

16.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวปอ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก