แพคเกจทัวร์ ปาย ล่องแก่งแม่น้ำปาย (สายใต้ 45 กม.)

อัตราค่าบริการท่านละ            
ชาวไทย  ท่านละ 1,150   บาท ( จอยทัวร์ หรือเดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน )ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท )
ชาวต่างชาติ   ท่านละ 1,450   บาท ( จอยทัวร์ หรือเดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน )ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท )

อัตรานี้รวม         อุปกรณ์ล่องแก่งต่าง ๆ , อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม , รถรับส่งปาย / แม่ฮ่องสอน , ค่าเข้าอุทยาน ,

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท / คน

อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ควรนำติดตัว ชุดว่ายน้ำ หรือกางเกงขาสั้น , เสื้อผ้าที่ต้องเปลี่ยน หลังจากจบทัวร์ 1 ชุด , ผ้าเช็ดตัว , รองเท้าแตะรัดส้น , ครีมกันแดด , กล้องกันน้ำ หรือ กล้องถ่ายรูป   (กรุณานำสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น อย่าให้เกิน 3 กก.,/ ท่าน)