: แพคเกจทัวร์ ทัวร์ กาญจนบุรี ถ้ำละว้า ช่องเขาขาด ชี่ช้าง ล่องแพ ทางรถไฟสายมรณะ 3 วัน

แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี ถ้ำละว้า และ น้ำตกไทรโยค 3 วัน 2 คืน วันแรก 06:20  รับท่านจากจุดนัดพบ 07:30 ออกเดินทางไป กาญจนบุรี 10:00 ถึง กาญจนบุรี –  Thailand – Burma Railway ทางรถไฟสาย ไทย – พม่า สุสานสงครามโลกครั้งที่ 2  สุสานนี้บรรจุเชลยศึกมากกว่า 6000 ชีวิตที่เสียชีวิตจากการสร้าง ทางรถไฟสายมรณะและชมสะพานที่มีชื่อเสียงระดับโลก  สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานโครงเหล็กสีดำ ที่เป็นเป้าหมาย การโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตร  ตลอดปี 1945 ดังปรากฏในภาพยนตร์ และเป็นจุดสำคัญของ ทางรถไฟสายมรณะนี้ 

12:00  

ขึ้นรถไฟจากกาญจนบุรีไปตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สู่สถานีน้ำตก สถานีรถไฟสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จนปัจจุบัน  ระหว่างทาง ผ่านสะพานรถไฟเลียบหน้าผาบริเวณถ้ำกระแซ  ซึ่งสร้างด้วยไม้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว

ทั่วโลก นิยมมาเที่ยวชม

13:00  ถึงสถานีน้ำตก  แล้วเดินทางต่อไปยัง ริเวอร์แคววิลเลจ โฮเต็ล 13:30  เช็คอินแล้ว  รับประทานอาหารกลางวันแบบไทย  ที่ภัตตาคารจังเกิลวิว 15:00  ออกเดินทาง ทวนสายน้ำแควน้อยโดยนั่งเรือหางยาวไปชม ถ้ำแก่งละว้า   ป่ายปีนถ้ำ ชมความงาม

และหินงอกหินย้อยตามจินตนาการให้เป็นรูปต่าง ๆ  และเชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย

16:30   เดินทางกลับที่พักโดยเรือ

19:00  รับประทานอาหารเย็นแบบยุโรป  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่ริเวอร์ แคว วิลเลจ

วันที่สอง

08:30  อาหารเช้าแบบอเมริกัน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ช่องเขาขาด หรือ Hell Fire Pass ช่องเขาที่เกิดจากฝีมือ และแรงงานของ เชลยศึกพันธมิตร ที่ถูกบังคับให้ทำการสกัดช่องเขาด้วยมือเปล่า 10.30 เดินทางสู่ ปางช้าง ด้วยการล่องแพไปตามลำน้ำแควน้อย ถึงปางช้าง เชิญท่านขี่ช้างท่องป่า ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ของเมืองกาญจนบุรี 12:00   รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค 13.45 ออกเดินทางจากปางช้าง กลับสู่โรงแรม

19:00  รับประทานอาหารเย็นแบบยุโรป  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่ริเวอร์ แคว วิลเลจ
วันที่สาม 08:00 อาหารเช้าแบบอเมริกัน 09.00 นำท่านพักผ่อน ที่ Rock Valley Hot Spring and Fish Spa ผ่อนคลายกับ บ่อน้ำแร่ 8 บ่อ และ สปาปลา ที่เป็นสปา ด้วยปลา แห่งแรกของเมืองไทย 12:30 รับประทานอาหารกลางวันแบบไทย 14:30 ออกจากที่พักกลับสู่กรุงเทพมหานคร ฯ

19:00   ถึงกรุงเทพ  และส่งท่านยังจุดนัดพบ

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

บัดนี้ –31 ตุลาคม 2556

กรณีพักเดี่ยว เพิ่มอีก ท่านละ

Mountain wing

7,200

1,800

River wing

7,200

1,800

Thai Raft room

8,900

2,300

หมายเหตุ

– จุดนัดรับ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค สำหรับท่านที่พักในบริเวณถนน วิภาวดี-รังสิต / รัชดาภิเษก และ พระราม 9 ต้องเดินทางมายังจุดนัดหมาย โรงแรม เซนจูรี่พาร์ค ด้วยตนเอง สำหรับท่านที่ต้องการรถรับส่ง คิด ขั้นต่ำ 500 บาท -เวลาและรายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า