แพคเกจทัวร์ ตรัง เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะมุก (ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก ตรัง 2 วัน

อัตราค่าบริการท่านละ    
เดินทางโดยเรือ Speed Boat ความจุ 10 ที่นั่ง 1 – 10  ท่านละ 3,300 บาท
เดินทางโดยเรือใหญ่ จำนวนผู้เดินทาง 11– 20 ท่าน ๆละ 2,800   บาท
จำนวนผู้เดินทาง 21 – 80 ท่าน ๆ ละ 2,400 บาท

**  ในกรณีต้องการรถเดินทางจากโรงแรมในเมือง – ท่าเรือ – โรงแรม คิดเพิ่มท่านละ 150 บาท ** คณะเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป อัตรานี้รวม อาหารเที่ยง (บนเรือ)  อาหารค่ำ อาหารเช้า (บนเกาะ) อาหารว่างบนเรือ หน้ากากดำน้ำดูปะการัง พร้อมชูชีพ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ค่าประกันภัยทางทะเล

ค่าที่พักแบบเต้นท์

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ