แพคเกจทัวร์ ตรัง ถ้ำเล เขากอบ เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต พักในเมือง 2 คืน

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 3,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ท่านละ 4,900 บาท
เด็ก(3-12 ขวบ) ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ท่านละ 2,400 บาท

อัตรานี้รวม รถนำเที่ยว , ที่พัก 2 คืน ( โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา / Superior Room ) อาหาร 6 มื้อ ( เช้า 2 , กลางวัน 2 , ค่ำ 2 ) อาหารว่าง , ค่าทัวร์ , ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , มัคคุเทศก์ , ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม