แพคเกจทัวร์ ตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า 1 วัน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 800 บาท
เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 650 บาท

อัตรานี้รวม ค่ารถ , ค่าเรือ , อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์) , อาหารว่าง , หน้ากาก (สนอร์เกิล) , ชูชีพ ,มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมอุทยาน , ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

กรณีชาวต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานเพิ่ม ท่านละ 200 บาท หากลูกค้าเดินทางไปท่าเรือเอง ลดท่านละ 100 บาท

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม