แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ สิมิลัน 1 วัน

แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน +

หมู่เกาะสิมิลัน  เกาะสวยงาม ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก สวรรค์กลางผืนน้ำ ที่นักท่องเที่ยวฝันถึง  หมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 9 เกาะ  รายล้อมด้วย

น้ำทะเลใส ดุจราวกระจก  หากท่านฝันถึง มัลดีฟ ท่านอาจไม่เคยทราบว่า สิมิลัน มีอะไรที่ไม่แพ้กัน

06.00 น. รับจากจุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ รับอุปกรณ์ดำน้ำ
08.30 น. ออกเดินทางสู่ สิมิลัน
10.00 น. เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน  แวะ พักเล่นน้ำที่ เกาะสี่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ดำน้ำที่เกาะ เก้า (คริสมาสต์ พอยต์)
14.15 น. เดินทางสู่เกาะ แปด พักผ่อน กับหาดทราย ขาว เล่นน้ำ หรือ เดินขึ้นสู่ จุดชมวิว
15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ
18.00 น. เดินทางกลับถึงภูเก็ต ส่งท่าน ณ จุดนัดพบ

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพ อากาศ โดยคำนึง ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ต่ำกว่า 3-11 ปี

แพคเกจทัวร์ สิมิลัน 1 วัน

3,000

2,000

อัตรานี้รวม

– รับส่งจาก จุดนัดรับ – เดินทางโดย เรือสปีดโบท – มื้อกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ – อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

จอง แพคเกจ ดำน้ำ หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน โทร 02 758 5154 – 6