แพคเกจทัวร์ ซีทราน เกาะเต่า เกาะนางยวน

ทัวร์ เกาะเต่า เกาะนางยวน +

รหัส PKST01
1 มกราคม 2558 -30 เมษายน 2559

07.00 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (เกาะสมุย) เดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย)

08.00 น.

เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะพะงัน และเกาะเต่า

09.30 น.

เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกเดินทางถึงเกาะเต่า

10.00 น.

ขึ้นเรือซีทราน เพื่อมุ่งหน้าไปเกาะนางยวน

10.30 น.

เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ นำท่านไปยังเกาะนางยวน รับ-ส่งโดยเรือหางยาวไปชายหาด เกาะนางยวน สนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการัง ขึ้นจุดชมวิว

และพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด

12.00 น.

กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ บนเรือ

13.30 น.

สนุกสนานกับการดำน้ำผิวน้ำ ชมความงามของฝูงปลาหลากสี หลายชนิด
รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วง หรืออ่าวกล้วยเถือน

14.30 น.

กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

15.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สู่ท่าเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย)

17.30 น.

เรือเดินทางถึงท่าเรือเกาะสมุย พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม