แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน พร้อมล่องแพไทรโยค พัก สวนไทรโยค Suansaiyoke Resort ทางรถไฟสายมรณะ

อัตราค่าบริการ  

Platinum Package    ท่านละ 3,180 บาท

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ สามารถเลือกพัก The journey Suite หรือ The Victorian Vintage หรือ World Express ที่พัก 2 คืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พัก 3-5 ท่าน/ห้อง อาหาร 6 มื้อ กับข้าว 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ีรวม เที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมป์ ไฟ พร้อมชมพลุ ตระการตา ชมถ้ำเชลย และเลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการ ต่อ 1 ท่าน

Gold Package    ท่านละ 2,880 บาท

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ สามารถเลือกพัก บ้าน อิงนที อิงชิล หรือ อิงดอย ที่พัก 2 คืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พัก 3-5 ท่าน/ห้อง อาหาร 6 มื้อ กับข้าว 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ีรวม เที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมป์ ไฟ พร้อมชมพลุ ตระการตา ชมถ้ำเชลย และเลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการ ต่อ 1 ท่าน

Silver Package   ท่านละ  2,580 บาท

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ กับข้าว 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ห้องพักแบบ แพอิงธาร ( ห้องน้ำอยู่บนฝั่ง) ที่พัก 2 คืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พัก 3-5 ท่าน / ห้อง พร้อมอาหาร 6 มื้อ ีรวมเที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมป์ไฟพร้อม ชมพลุตระการตา

ดิสโก้เธค ชมถ้ำเชลย และ เลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการ ต่อ 1 ท่าน

หมายเหตุ  :   1. อาหาร 6 มิ้อ ประกอบด้วย (เย็น, เช้า, เที่ยง, เย็น, ดึก, เช้า) 2. อภินันทนาการ น้ำแข็ง น้ำเปล่า ในระหว่างรับประทานอาหารทุกมื้อ 3. ไปรถยนต์กลับรถยนต์ 3 วัน 2 คืน และเพิ่ม อาหาร 8 มื้อ ประกอบด้วย (เช้า, เที่ยง, เย็น, เช้า, เที่ยง, เย็น, ดึก, เช้า) เพิ่มท่านละ 1,400 บาท 4. ราคาเด็กอายุ 5-11 ปี ลดลง 300 บาทต่อท่าน

5. โปรแกรมหรือรายการอาหารอาจมีการเปลียนแปลงได้บางกรณี