แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี แพผาผึ้ง 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ

Gold Package
ท่านละ 2,950 บาท   รวม  ที่พัก 1 คืน ( 2 – 3 ท่าน/ห้อง) , อาหาร 7 มื้อ (เซ็ตโต๊ะส่วนตัว 8 ท่าน), รถ รับ-ส่ง , เรือล่องทะเลสาบเกาะผาผึ้ง  เกาะช้างน้อย  เกาะสิงห์โต  เกาะนมสาว   ท่าดินแดง  คาราโอเกะ  (ไปทางทองผาภูมิกลับทางทองผาภูมิ)

Silver Package 

ท่านละ 2,550  บาท   รวม   ที่พัก 1 คืน แอร์ (พัก 2 -3  ท่าน/ห้อง)  , อาหาร 6 มื้อ (แบบเซ็ตโต๊ะ : เช้า, เที่ยง, เย็น, ดึก, เช้า, เที่ยง) , รถรับ-ส่ง เรือล่องทะเลสาบ เกาะผาผึ้ง  เกาะช้างน้อย  เกาะสิงโต เกาะนมสาว  ท่าดินแดง    คาราโอเกะ 

(ไปทางทองผาภูมิกลับทางทองผาภูมิ)

Super Save Package
ท่านละ 1,550   บาท รวม   ที่พัก 1 คืน แอร์ ( 2 -3  ท่าน/ห้อง)  , อาหาร 4 มื้อ (เย็น , ดึก , เช้า, เที่ยง) เรือล่องทะเลสาบ เกาะผาผึ้ง  เกาะช้างน้อย  เกาะสิงโต เกาะนมสาว

  ท่าดินแดง  ต้นแม่น้ำแควน้อย   คาราโอเกะ

Super Hit Package
ท่านละ   1,950 บาท รวม   ที่พัก 1 คืน แอร์ ( 2 -3  ท่าน/ห้อง)  , อาหาร 4 มื้อ (แบบเซ็ตโต๊ะ : เย็น , ดึก , เช้า, เที่ยง) เกาะผาผึ้ง  เกาะช้างน้อย  เกาะสิงโต เกาะนมสาว  ท่าดินแดง  ต้นแม่น้ำแควน้อย   คาราโอเกะ นำเที่ยวเมืองบาดาล  สังขละบุรี  ต้นแม่น้ำแควน้อย  วัดหลวงพ่ออุตตะมะ  เจดีย์พุทธคยา  ช้อปปิ้ง

สินค้าพม่า  สะพานมอญ น้ำตกเกริงกระเวีย

หมายเหตุ 1. มื้อดึก รายการพิเศษ ฟองดูหมูหมัก และปลาในเขื่อนเผา 2. ราคาเด็กอายุ 5 – 11 ปี ลดลง 300 บาทต่อท่าน

3. โปรแกรมหรือรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บางกรณี