แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี พัก รายาบุรี รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์ รายาบุรี รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน +

รหัส PKWRAY 02

กำหนดการ ทุกวัน 

1 มกราคม 2559 –

31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด
วันแรก

14.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่ รายาบุรี รีสอร์ท 16.30 น. ล่องแพ ชมวิถีการดำเนินชีวิตชาวเรือชาวแพ พร้อมชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ท่ามกลางพระอาทิตย์ยามเย็นพร้อมรับ บริการ Soft drink ฟรี ท่านละ 1 drink

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท

06.00 น. หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท 08.30 น. ออกเดินทางไปน้ำตกห้วยขมิ้น (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป )หากน้อยกว่า 10 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นการล่องแพชมเขื่อน 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) 14.00 น. เดินทางกลับถึง รายาบุรี รีสอร์ท รีสอร์ท 14.30- 18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 น. หลังจากพักผ่อนอย่างสุขสบาย ขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับแสงแรกแห่งวันใหม่ ซึ่งมาทักทายท่านถึงระเบียงส่วนตัวของทุกห้อง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรายาบุรี รีสอร์ท 08.00 – 10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น. ส่งคืนห้องพักกับทางรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

Raya Island
Raya Lakeview
Raya Riverview
ห้อง Raya River View 4,650 บาท/ท่าน
ห้อง Raya Island ( แพ ) 4,100 บาท/ท่าน
ห้อง Raya Lake View 4,100 บาท/ท่าน
พักเสริม (ไม่มีเตียงเสริม) ลด 750 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 8 -12 ปี ลด 20% จากราคาปกติ
เด็กอายุ 3 -8 ปี ลด 50% จากราคาปกติ
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

อัตรานี้รวม – ค่าที่พักตามประเภทที่เลือก ,ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ, และ ค่าล่องแพนำเที่ยวตามที่ระบุ สิทธิ์ในการใช้บริการเรือคายัค ฟรี 1 ช.ม./ ห้อง (ขึ้นอยู่กับเรือที่พร้อมใช้ ณ ขณะนั้น) – ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิยังไม่รวมภาษีทุกชนิด

หมายเหตุ

– รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศ – หยุดให้บริการแบบ แพคเกจทัวร์ ในช่วง 12 -14 เมษายน 2559