แพคเกจทัวร์ กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – กรุงเทพฯ 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,500 บาท
เด็ก (4 – 10 ปี) 2,900 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่ารถ และค่าเรือไปกลับกรุงเทพฯ – เกาะสมุย – โรงแรมที่พักบนเกาะสมุย 1 คืน – โปรแกรมซิตี้ทัวร์รอบเกาะสมุยครึ่งวัน

– อาหาร 5 มื้อ???? – ประกันภัยผู้โดยสาร