แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 วัน 3 คืน ท่องทะเลกระบี่ ทะเลแหวก – หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา พัก มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา กระบี่

เพียงท่านละ 5,690 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าที่พักกระบี่มาริไทม์ (Deluxe Room) 3 คืน , ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 2 คืน ,

ทัวร์ทะเลกระบี่และเกาะพีพี , รถรับส่งตามรายการ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวไทย