แพคเกจทัวร์ กระบี่ วันเดียว 4 เกาะ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ หาดอ่าวนาง

อัตราค่าบริการ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

ผู้ใหญ่    1,100  บาท          เด็ก  800     บาท

(แซนซี รีสอร์ท )  เรือออกทุกวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ทานอาหารแบบปิกนิก

ผู้ใหญ่     900  บาท        เด็ก   600     บาท

อัตรานี้รวม
อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล เสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล มัคคุเทศก์

หมายเหตุ
มีประกันภัยผู้โดยสารทุกที่นั่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

สิ่งที่ควรนำไป

แว่นกันแดด ครีมทาผิว หมวก ผ้าเช็ดตัว กล้องถ่ายรูป ถุงกันน้ำ เงินย่อยเพื่อช้อปปิ้ง ชุดว่ายน้ำ

รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสภาวะทะเลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า