แพคเกจทัวร์แคนาดา 9 วัน 6 คืน เข้าออกแวนคูเวอร

อัตราค่าบริการ                                                                                          

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

 คาเธ่ย์ แปซิฟิค CX :  84,990 บาท

 18,000 บาท

ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR :  79,990 บาท

18,000 บาท

ตารางเวลาปกติสำหรับรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว จะคิดอัตราพิเศษ คือ US$20 ต่อท่าน ถ้าผู้โดยสารใช้เวลามากกว่า 2ชั่วโมงหลังจากเครื่อง ลงจอด ท่านจะต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตัวท่านเองหรือจ่ายเงินในอัตราค่าบริการพิเศษ

ราคานี้รวม

-โรงแรมที่พัก 6 คืน -ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Philippine Airlines -ทุกราคาต่อท่านต่อห้องในห้อง 2 ท่าน, 3 ท่าน, 4 ท่าน รวมภาษีแล้ว เด็กต่ำกว่า 7 ขวบ ต้องใช้ห้องร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่อย่างนั้นต้องจ่ายที่พักเดี่ยว -รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี -ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ -รวมค่าอาหาร 6 มื้อเช้า 5 มื้อเที่ยง 6 มื้อเย็น ไว้แล้ว

ราคานี้ไม่รวม

-ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ -ค่าซักผ้า, โทรศัพท์, ทุกสิ่งนอกเหนือจากที่ระบุ -ค่าเข้าต่างๆและค่าใช้จ่ายส่วนตัว -ทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ US$6 ต่อคนต่อวัน)

หมายเหตุ

-เนื่องจากข้อบังคับเกี่ยวกับฟืนไฟ ห้องนอนไม่สามารถมีเตียงเกิน 2 เตียงได้ สำหรับห้อง 3 คน และห้อง 4 คนจะเป็นเตียงทวินเท่านั้น -ทางเรามีสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม จุดท่องเที่ยว โรงแรมโดยไม่มีการลดราคา -อัตราข้างบนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโรงแรมที่จอง รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง