แพคเกจทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข M สายการบินโคเรียนแอร์ ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด

ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง สนามบินนานาชาติชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ – แอมมิเนชั่นมิวเซียม – พักผ่อนภายใต้ขุนเขาและธรรมชาติแบบชาวเกาหลีและการ์เด้นบาร์บีคิว

01.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 654 เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. (ภาพยนตร์ อาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง 08.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. เดินทางไปยังที่ตั้งเกาะนามิ นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี “ Winter Love Song เพลงรักในสายลมหนาว ” เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน อิสระเช่าจักรยานประเภทต่าง ๆ เที่ยวรอบเกาะ (แนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง และ เที่ยง ลิ้มลองเมนูดังตามละคร “ ทัคคาลบี “ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี บ่าย พิพิธภัณฑ์แอมมิเนชั่น เพียงแห่งเดียวในประเทศ อีกหนึ่งสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งความสุขที่เหมาะกับทุกวัย ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น วัยโต วัยโจ๋ วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยคุณพ่อคุณแม่ วัยคุณปู่คุณย่า แหล่งรวมประวัติความเป็นมาของแอมมิเนชั่นทุกยุคสมัย แอมมิเนชั่นของเด็ก เทคนิคและการผลิตแอมมิเนชั่น เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน การแสดงแอมมิเนชั่นผ่านหอเกาหลีเหนือ หอชุนชอน หออเมริกัน หอญี่ปุ่น หอยุโรป และหอต่าง ๆ ของเอเชีย รวมทั้งความก้าวหน้าและทัศนะวิสัยในอนาคตผ่านจอสามมิติที่น่าทึ่งได้อย่างมีศิลปะและวัฒนธรรม เย็น พาท่านเช็คอินที่บ้านไม้ May Fair ในบรรายากาศพักผ่อนภายใต้ขุนเขาและธรรมชาติแบบชาวเกาหลี ค่ำ

ร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบการ์เด้นบาร์บีคิว

วันที่สาม กิมจังกิมจิ ฮันบก (แวะสวนผลไม้) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองซูวอน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ที่ ห้องอาหารรีสอร์ท คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระ กระเป๋าเพื่อออกเดินทางร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านนำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลอง ก่อนกลับบ้านให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กล้องของท่านเอง) (หากอยู่ในช่วงฤดูกาล) แวะสวนผลไม้ เช่น สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอรี่ สวนองุ่น สวนสาลี สวนแอปเปิ้ล (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เที่ยง เมนูมื้อพิเศษ ! ชุดอาหารกลางวันแบบชาวพื้นเมืองเกาหลีโบราณ ในบรรยากาศโบราณเกาหลี บ่าย เดินทางไปยังสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อ-สารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจำฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่าง ๆ ในยามบ่ายถึงเย็น อิสระอาหารค่ำ

ได้เวลาสมควร เช็คอินโรงแรม Suwon River & Jewelry หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงโซล – หมู่บ้านนัมซานฮันนก – ย่านแฟชั่นเมียงดอง – สัมผัส Ice Bar –- ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน – โรแมนติกกับชงแกซอน เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุดที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้า โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อมตามเวลานัดหมาย ผ่านชมความฝันแห่งกษัตริย์ฮวาซอง (ดอกไม้) ตามป้อมและกำแพงเมืองที่สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซลพาท่านไปพิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัยของนกกระเรียน แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อน ของราชวงศ์โซซอน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปี ที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทำให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่ และการจัดแต่งบ้าน อิสระอาหารกลางวันที่ย่านมียงดอง ถูกขนานนามว่า “ถนนแฟชั่นของเกาหลี” สินค้าและบริการที่ชื่นชอบโดยมีราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และมีห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด บ่าย พาคุณสัมผัสหนาวเย็นสุดขั้วในห้องน้ำแข็งจิมจิบัง ที่ Ice Bar-Sub Zero แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิป ชิวชิวของกรุงโซล โดยอุณหภูมิอยู่ที่ลบห้าองศาเซลเซียส เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาเตอร์บาร์ หรือแม้กระทั่งแก้วน้ำล้วนทำจากน้ำแข็ง พร้อมชื่นชมประติมากรรมน้ำแข็งและงานวาดน้ำแข็งที่ประดับอยู่ตามมุมต่าง ๆ เพื่อความมันสุดขั้ว…บริการชุดอวกาศพาร์กาซิลเวอร์ที่ตกแต่งด้วยฮูกน่ารัก ถุงมือกันหนาวสำหรับทุกท่าน และร่วมจิบเครื่องดื่ม และไม่ไกลกันนักยังเป็นย่านมหาวิทยาลัยดัง เดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมือง ที่ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งเลียนแบบและแบบเกาหลีแท้ เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่าง ๆ ค่ำ เมนูหมูย่างคาลบี บนเตาถ่านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก หลังอาหารค่ำ อิสระเดินเล่นที่บริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน ชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อิสระถ่ายภาพ ชมแสงไฟงามระยิบระยับ ตลอดเส้นทาง ได้เวลานัดหมาย

เดินทางเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Seoul PJ Hotel (First-Deluxe Class) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ชมวิวกรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – ประวัติศาสตร์คาบสมุทรเกาหลี – แอมมาทีส – ละลายเงินวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เช้า คืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อมตามเวลานัดหมาย อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารท้องถิ่น จากนั้น พาท่านไปยังบูกั๊กเป็นชื่อเรียกเล่นๆ ของบูกั๊กซังอิล ซึ่งเป็นถนนแล่นเลียบแนวเขาบูกั๊กซาน ตลอดแนวถนนมีต้นไม้ซึ่ง ตกแต่งสวยงามมากกว่า 100,000 ต้น ระหว่างทางเราจะเห็นศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งมีชื่อว่า ปาลกั๊กจอง ซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้ว จะสามารถมองเห็นตัวเมืองโซล ได้อย่างชัดเจน พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออก มาตั้งแต่อดีตกาล และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสม อบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับ ผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Shilla Duty Free ของบริษัทยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น กล้องถ่ายรูปซัมซุง เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลี เช่น Laneige, Hera และ SooHwaSu ในราคาพิเศษ เที่ยง เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริม สุขภาพ บ่าย พาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานนีรถไฟกรุงโซล ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง เยี่ยมชมพระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลอาหารการกิน ห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิต ของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา- สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อน เย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ แวะละลายเงินวอนที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ไม่ว่าเป็น ขนมหวานแบบต่าง ๆ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ค่ำ โดยเที่ยวบิน KE653 (20.25) เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์อาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ