แพคเกจทัวร์ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี – ล่องอ่าวพังงา – ดำน้ำดูปะการังที่เกาะพี พี หรือเกาะเฮ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต, นำเที่ยวอ่าวพังงา เยี่ยมชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวพังงา, เขาตะปู, เขาพิงกัน รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี จากนั้นชมภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับสู่ที่พัก วันที่สอง อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เกาะพีพีดอน พีพีเล ว่ายน้ำดูปะการัง, อาหารกลางวันที่เกาะ พีพีดอน, เดินทางกลับสู่ที่พักหรือ อาหารเช้าที่โรงแรม นำเที่ยวเกาะเฮ ดำน้ำ ว่ายน้ำ ดูปะการัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร, เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สาม อาหารเช้าที่โรงแรม, นำเที่ยวตัวเมืองภูเก็ต, เขารัง, ถนนถลาง, อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร,

วัดฉลอง ร้านมุกภูเก็ต, โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์, แหลมพรหมเทพ ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต