แพคเกจทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะพีพี ท่าเลน สระมรกต

เดินทางสู่อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง

ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่าง ๆ มากมาย + อาหารกลางวันปิกนิก

อัตราค่าบริการ 1 มีนาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท
เด็ก (3-10 ปี) 400 บาท

** ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 400 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ:      

โปรแกรมนี้ออกเดินทางทุกวัน

หากคณะของท่าน เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป เลือกวันเดินทางเองได้

บริการรวม :
รถรับและส่งโรงแรม , น้ำดื่ม , ผลไม้ , เค้กกระบี่ , อาการกลางวันแบบปิคนิค, เดินทางโดยรถตู้ ,ค่าบริการเรือคายัค
ไกด์ท้องถิ่น , ค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทย

จอง แพคเกจพายคายัค ท่าเลน โทร 02 758 5154 – 6