แพคเกจกอล์ฟ เซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน ( วันธรรมดา ) Golf Package Xiamen China 5 days (Weekdays)

อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า ค่ากรีนฟี (วันธรรมดา )

ที่ KAI KOU GOLF CLUB ,ORIENT GOLF CLUB,SOUTHERN WOOD GOLF CLUB ,QUANZHOU GOLF CLUB

ค่าแคดดี้ รถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามกอล์ฟ – สนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม

ค่า กรีนฟี วันหยุด
KAI KOU GOLF CLUB เพิ่ม 2,280 บาท
ORIENT GOLF CLUB เพิ่ม 2,160 บาท
SUTHERN WOOD GOLF CLUBเพิ่ม 1,200 บาท
QUANZHOU GOLF CLUB เพิ่ม 1,600 บาท ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษี สนามบินต่างๆ , ค่าวีซ่า ทิป ไกด์ คนขับ และ แคดดี้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือ จากที่ระบุใน รายการ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **