แพคเกจกอล์ฟ เซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน ( วันธรรมดา ) Golf Package Xiamen China 4 days (Weekdays)

อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า ค่ากรีนฟี (วันธรรมดา )

ที่ KAI KOU GOLF CLUB ,ORIENT GOLF CLUB,SOUTHERN WOOD GOLF CLUB

ค่าแคดดี้ รถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามกอล์ฟ – สนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม

ค่า กรีนฟี วันหยุด
KAI KOU GOLF CLUB เพิ่ม 2,280 บาท
ORIENT GOLF CLUB เพิ่ม 2,160 บาท
OUTHERN WOOD GOLF CLUBเพิ่ม 1,200 บาท ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษี สนามบินต่างๆ , ค่าวีซ่า ทิป ไกด์ คนขับ และ แคดดี้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือ จากที่ระบุใน รายการ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **