แพคเกจกอล์ฟ ฮานอย เวียดนาม 3 วัน 2 คืน hanoi vietnam golf package 3 days

ที่พัก 3 ดาว ( Desyloia , Hang Nga , หรือ เทียบเท่า )
9 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 12,000 บาท
18 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท
9 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 10,900 บาท
18 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท

ที่พัก 4 ดาว( Fortuna , Bao son ,Lake Side หรือ เทียบเท่า )

9 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท
18 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 16,000 บาท
9 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท
18 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 15,000 บาท