แพคเกจกอล์ฟ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม 4 วัน 3 คืน hanoi halong vietnam golf package 4 days

ที่พัก 3 ดาว ( ฮานอย Hang Nga, Ha Long Bay or Similar // ฮาลอง BlueSky Sunlight Hotel )
9 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 17,900 บาท
18 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท
9 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 15,900 บาท
18 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท

ที่พัก 4 ดาว ( ฮานอยThangLoi,Bao Son, Lake Side or Similar // ฮาลอง Asean, Dream Hotel )

9 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท
18 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 22,000 บาท
9 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท
18 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 21,000 บาท

ที่พัก 5 ดาว ( ฮานอย Daewoo, Hilton, Melia or Similar // ฮาลอง SaiGon – HaLong )
9 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 23,000 บาท
18 หลุม 2 ท่าน ท่านละ 25,900 บาท
9 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 22,000 บาท
18 หลุม 4 ท่าน ท่านละ 23,900 บาท