>>> เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อยนี้ เกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลายล้านปี ถูกน้ำและฝน กัดเซาะ จนทำให้เกิดรูปร่าง ประหลาด แปลกตาอย่างที่เห็น เราสามารถเดิน ชมได้ทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งทางอุทยาน จัดให้มี ทางเดินชมธรรมชาติ ได้อีกด้วย ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่นานพอสมควร เลยครับ เพราะว่าอยากเก็บภาพ ในตอนที่แดดจัดๆ มาฝาก ซึ่งท้องฟ้าสีฟ้าใสมาก ตัดกันดี กับตัว โขดดินซึ่งสีออกเหลืองๆทองๆ นอกจากนั้น ยังนั่งนึกจินตนาการ เป็นรุปต่างๆสนุกดีครับ !

ใกล้ๆกับ เสาดินนาน้อย มีสิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งคือ เสาดิน คอกเสือ ซึ่งจะมีลักษณะ แตกต่างจากเสาดินนาน้อย เพราะมีลักษณะ เป็นเสาดินขึ้นมาคล้าย คอก หรือ กรง มีตำนานเล่ากันว่าเคยมีเสือ ตกลงไปแล้วไม่สามารถ ปีนขึ้นได้ เพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นหุบลึก และ ยังมีเสาดินเป็นกรงธรรมชาติอีกด้วย ชาวบ้านจึงจับเสือได้ เราสามารถเดินเข้าไปชม ได้ โดยระยะทางประมาณ 200-300 เมตร เท่านั้น

นอกจากนั้น ยังมี ต้นดิกเดียม ต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่อีกด้วย ซึ่งจะมีลักษณะ สั่น เมื่อเราสัมผัสตัวลำต้น นับเป็นต้นไม้ที่หาชมยากมากเลยครับ