เรือ ล่อง เรือ ล่องเรือ ล่องเรือทัวร์วัดและทัวร์คลองโดยเรือ “เพิร์ล ออฟ ไซแอม” และ ภัตตาคารฝรั่งเศส “ ลาร์กองร์แปร์” Pearl of Siam

รายละเอียด :

รอบที่ 1

09.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ 2 สี่พระยา ซอยเจริญกรุง 30 พร้อมรับประทาน ชา กาแฟ

09.30 น. ขอต้อนรับทุกท่านลงเรือ เริ่มออกเดินทางสู่คลองบางกอกน้อย ในบรรยากาศยามเช้า

ชม ทัศนียภาพสองฝั่งคลอง วิถีชีวิตคนไทย วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย สัมผัสกับธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน และนำท่านชมเรือที่ร่วมในขบวนพยุหยาตรา

10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ “ วัดกัลยาณมิตร” ชมรัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร”

และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประทานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระราชทาน เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังมีหอ พระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ 4 ชมหน้าวิหาร หลวงเป็นหอระฆังที่เพิ่งสร้างใหม่ เก็บระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.00 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญสุดหรู “เพิร์ล ออฟ ไซแอม” เพื่อเดินทางชมทัศนียภาพริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา

พร้อมพักผ่อนและผ่อนคลายกับแม่น้ำแห่ง “พระราชา” อันงดงามมหัศจรรย์ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันลือชื่มแห่งหนึ่งของโลก

11.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ “ วัดอรุณราชวราราม” ชมพระปรางค์อันสง่างามองค์ใหญ่ที่สูงสะดุด

ตาเป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

12.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ “ริเวอร์ซิตี้” เชิญทุกท่าน ณ ห้องอาหารสไตล์ฝรั่งเศส “ลาร์ กองร์ แปร์” ดื่ม

ด่ำกับบรรยากศริมน้ำสวยและแพงที่สุดของกรุงเทพมหานคร ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อันเลิศรสสไตล์ยุโรปผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ บริการจากพนักงานที่คัดสรรดีเยี่ยม เชฟมืออาชีพจากโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้วย คุณภาพ เพื่อสร้างความสุขความประทับใจสำหรับทุกท่าน


อัตราค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 1,150 บาท
เด็ก 1,000 บาท

อัตรานี้รวม

เรือนำเที่ยวตามรายการ , อาหารกลางวัน 1 มื้อ (Set)