เรือ ล่องเรือสำราญ Star Cruise Super Star Libra ภูเก็ต– กระบี่ – ปีนัง

* ค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลพิเศษชำระเพิ่มท่านละ 1,600 บาท*

วันออกเดินทาง พ.ค.: *02-04, 16-18, 31 พ.ค. – 01 มิ.ย.’54 มิ.ย.: 06-08, 13-15, 27-29’54 ก.ค.: 04-06, 11-13, 25-27’54 ส.ค.: 08-10, 22-24’54 ก.ย.: 05-07, 12-14, 19-21’54 *ต.ค.: 03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 31 ต.ค. – 02 พ.ย.’54 พ.ย.: 07-09, 14-16, 21-23, 28-30’54

ธ.ค.: 05-07, 12-14, 19-21,*26-28’54