เรือ ซีกัล ครุยส์ นำเที่ยวเกาะพีพี ทุกวัน Sea Gull Cruise Phi Phi island

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

อัตรานี้รวม


+ เรือโดยสารไป – กลับ + เครื่องดื่ม อาหารว่าง + อาหารกลางวัน + ท่อหายใจ หน้ากาก เสื้อชูชีพ + ประกันภัย

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการข้างต้น รวม บริืการรับ – ส่ง ในพื้นที่ เมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน

2.บริการรับ – ส่ง นอกพื้นที่ข้างต้น คิดค่าบริการเพิ่มดังนี้

      หาดเมอร์ลิน , หาดถาวร @ 25 บาท / ท่าน

      หาดราไวย์, หาดในหาน, หาดสุรินทร์, หาดกมลา, แหลมพันวา @ 75 บาท / ท่าน
      หาดบางเทา, ลายัน, ลากูน่า, หาดในยาง, หาดไม้่ขาว, หาดในทอน, สนามบิน @ 100 บาท / ท่าน