เรือหางแมงป่อง จ.เชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำ แม่ปิง ชมเมืองเชียงใหม่ scorpiantail cruise pinriver cruise เรือล่องน้ำปิง

รายละเอียด :


เริ่มต้นลงเรือที่ ท่าศรีโขงหน้าวัดศรีโขง ล่องลงใต้ผ่าน คุ้มเจดีย์กิ่ว เคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมี, คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ, ตลาดต้นลำใย, วัดเกตการาม, ท่าวัดเกต ชุมชนชาวเรือหางแมงป่องในอดีต, ท่าช้าง บริษัทต่างชาติที่ได้สัมปทานป่าไม้, ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานนวรัฐ, โบสถ์คริต์แห่งแรกของเชียงใหม่, ภัตตาคารจีนแห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานเหล็ก, กรมป่าไม้แห่งแรกของเชียงใหม่ แล้ววกกลับล่องขึ้น เหนือตามเส้นทางเดิม ตลอดเส้นทางพิธีกรบรรยายในเรือ พร้อมรูปโบราณและเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งเรื่องราวในอดีตทั้งภาษาโบราณต่างๆที่ใช้กันมาแต่ไม่รู้ความหมาย เช่น “กันท่า” ” ไม่เข้าท่า” ฯลฯ และชมทัศนีย์ภาพที่ยังคงสภาพดิบๆดังเดิมของสายน้ำปิง แวะจอดพักอิริยาบถรับประทานของว่างข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำผลไม้ ณ บ้านดินเรือหางแมงป่อง

ได้เวลาสมควรล่องเรือกลับที่ท่าศรีโขง

> ชมเส้นทาง ล่องเรือ