เรือสปีดโบ๊ท จ. ภูเก็ต Phuket SpeedBoat เกาะพีพี เกาะเฮ

ทุกวัน
(บริการ เหมาลำเท่านั้น) ราคาเช่าเหมาเรือเรือ Speed Boat
1 มิถุนายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียด

ราคา

35 ท่าน

N/A

17,000

22,000

27,000

28,000

44,000

50,000

57,000

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือ บริเวณ หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต

ราคาดังกล่าวรวม:

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเดินเรือ , หน้ากากดำน้ำ , สน็อคเกิ้ล , เสื้อชูชีพ , ผลไม้ตามฤดูกาล , เครื่องดื่ม , ห้องสุขาและน้ำ , ประกันภัย
ราคาดังกล่าวไม่รวม :
ค่าอาหารกลางวัน , ไกด์นำเที่ยว , ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน รถรับส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ