เรือลมพระยา เรือคาตามารัน เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน เรือลมพระยาคาตามารัน Lomphraya (เริ่มที่ชุมพร) เรือลมพระยา เรือคาตามารัน แพคเกจทัวร์ Lomphraya เกาะเต่า เกาะนางยวน เรือลมพระยา เรือคาตามารัน แพคเกจทัวร์ Lomphraya เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะ นาง ยวน ลม พระยา เกาะ เต่า ลม พระยา เรือ เร็ว ลม พระยา ท่าเรือ ลม พระยา

รายละเอียด :

แพคเกจทัวร์ เรือ ลมพระยา เกาะเต่า เกาะนางยวน

กรณีเดินทางจาก กรุงเทพ โดยรถบัสของ ลมพระยา

21.00 น.ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จากจุดนัดพบที่กรุงเทพมหานคร เดินทางถึง ชุมพรประมาณ 05.00 น. ( ต้องเช็คอินน์ รับตั๋วล่วงหน้าเวลา 19.00 น.)
กรณีเดินทางจาก ชุมพร
06.30 น.รถรับลูกค้าจากโรงแรมภายใน จ.ชุมพร มายังที่ท่าเรือลมพระยา (ต้องเพิ่มค่ารถรับส่ง ท่านละ 120 บาท) 07.30 น.เช็คอินน์ (กรณีเดินทางเอง) รับตั๋วและอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า ชา,กาแฟ,โอวัลติล,ครัวซอง 08.00 น.เรือ High Speed Catamaran ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะเต่า 10.00 น.เดินทางถึงเกาะเต่าไกด์และผู้ช่วยนำลูกทัวร์เที่ยวดำน้ำและดูปะการังที่อ่าวม่วง-เกาะเต่า 12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารของเกาะนางยวนไดว์รีสอร์ท 13.00 น.ลงดำน้ำดูปะการัง หรือปืนเขาดูจุดชมวิว 14.30 น.เดินทางออกจากเกาะนางยวน 15.00 น.เดินทางออกจากเกาะเต่า 16.00 น.เดินทางถึงเกาะพะงัน

16.40 น.ถึงชุมพร

กรณีเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยรถบัสของ ลมพระยา
17.00 โดยประมาณ ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เดินถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 12.00 น. โดยประมาณ หมายเหตุ

เรือลมพระยา หรือ เรือคาตามารัน แพคเกจทัวร์ นี้ออกเดินทางจาก ท่าเรือ ทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร

Lomphraya เกาะเต่า เกาะนางยวน

 

เกาะ นาง ยวน ลม พระยา เกาะ เต่า ลม พระยา เรือ เร็ว ลม พระยา ท่าเรือ ลม พระยา