เรือริเวอร์ คิงส์ ครุยส์ River king cruise ล่องเจ้าพระยา กรุงเทพ ฯ อยุธยา กรุงเทพฯ 1 วัน Bangkok Chaophraya Ayutthaya Cruise 1 day

รายละเอียด :
07.30 น. รถบัสปรับอากาศชั้นดีจะไปรับท่านยังที่พักเพื่อพาท่านเดินทางท่องเที่ยว พร้อมกับเยี่ยมชม สถานที่สำคัญในจังหวัด อยุธยา09.00 น. นำท่านเยี่ยมชม พระราชวัง บางปะอิน (พระราชวังฤดูร้อน) ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ได้ทรงโปรดให้ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน และยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญๆ ในอดีตหลังจากนั้นเราจะนำท่านเยี่ยมชม วัดใหญ่ ชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่สูงกว่า 60 เมตร สร้างในสมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช หลังจากชม วัดใหญ่ชัยมงคล จบแล้วเราจะนำท่านมายัง วัดพระศรี-สรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพระนครศรีอยุธยาในอดีต วัดพระศรีสรรเพชรญ์ เป็นวัดที่ถูกสร้างให้อยู่ในพระบรมมหาราชวัง หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่าแล้ว ทางพม่าได้ทำการเผาทำลายมหาราชวัง และวัดพระศรีสรรเพชรแห่งนี้ด้วย ซึ่งร่องรอยแห่งความเสียหาย ยังปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ 12.45 น. ขอเชิญท่าน ลงเรือล่องสำราญ หรูระดับ 5 ดาว ณ วัดช่องลม พร้อมทั้งเริ่มรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ซึ่งทางเราได้เลือกสรรอาหารนานาชาติชั้นเยี่ยมไว้เพื่อท่าน ในขณะที่ท่านกำลังเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร เรือก็จะเริ่มออกเดินทางพาท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อชมทัศนียภาพ โดยจะล่องลำน้ำผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ เช่น – วังที่ประทับของฟ้าหญิงทั้ง 2 พระองค์ ณ ตำหนักปทุมธานี – เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปี 15.00 น. เป็นเวลาของชา – กาแฟ เสริฟพร้อมคุกกี้และกล้วยไข่ ระหว่างทานชา-กาแฟ เรือจะวิ่งผ่านศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุด ใน ประเทศไทย, สะพานพระราม ๘ ด้านหลังของวัด พระแก้ว, วัด อรุณราชวราราม ตามลำดับ 15.30น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยา เพื่อส่งแขกผู้มีเกียรติ์ทุกท่านพร้อมกันนี้ ภาพที่นั่งชั้นบน

ภาพที่นั่งชั้นล่าง