เรือริเวอร์ซันครุยส์ River Sun Cruise อยุธยา – กรุงเทพฯ Bangkok Ayutthaya Cruise

ล่องเรือริเวอร์ซัน ไปโดยรถ – กลับโดยเรือ ( ไปกลับ / Roun trip )

กำหนดการเดินทาง ทุกวัน ( 07.30 – 15.30 น.) บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556

07.30 น. เช็คอินน์ที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

08.00 น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
09.00 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนทีสร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

10.30 น. เข้าสู่อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงาม

ของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่ง ที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย – วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย – พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด – วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลัก จากหินเขียวอายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า – วัดโลกยสุทธาราม สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น บริเวณวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เดิมมีความยาวประมาณ 28 เมตร แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2499 จึงทำให้ลักษณะองค์พระผิดไปจากเดิมและมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 37 เมตร

12.30 น. ออกจากวัดโลกยสุทธาราม เพื่อไปลงเรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี อิ่มอร่อย

กับอาหารกลางวัน อร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ มีทั้งอาหารไทย-ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศกับบรรยากาศ การล่องเรือกับบรรยากาศ การล่องเรือที่หรูหราที่ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ

13.00 น. ช่วงบ่าย บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ

บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยาที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือ จากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางวัดอรุณฯ สร้างมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี

16.30 น. (โดยประมาณ) ถึงท่าเทียบเรือที่ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ตลอดการเดินทาง

มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และ สถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเวลาที่สุด การล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาติ นับเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จักเมืองไทย โดยสถานที่จริงเป็นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและการบันทึกด้วยภาพไว้อย่างครบถ้วนที่สุด

ค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท
เด็ก 1,200 บาท ( อายุ 3 – 10 ปี)

ราคาพิเศษสำหรับ พนักงานสายการบิน , สถานทูต , โรงแรม   เพียงท่านแสดงบัตรพนักงานในวันทีทำการจอง
ราคาเพียงท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น

ค่าบริการรวม

– การเดินทางตลอดโปรแกรม

– อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง ตามรายการ