เรือนำเที่ยว สปีดโบ๊ท ( SPEED BOAT ) เกาะสาก เกาะล้าน เหมาลำ

เรือ สปีดโบ๊ท  (เหมาลำ) เที่ยว  เกาะล้าน – เกาะสาก ขึ้นเรือ  ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  พัทยาใต้ มีเสื้อชูชีพให้   

ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 – 17.00 น.

เหมาลำ 1 วัน      1 เครื่องยนต์  ไม่เกิน 10 ท่าน    ราคา  3,500 บาท  

เหมาลำ 1 วัน      2 เครื่องยนต์  ไม่เกิน 25 ท่าน    ราคา  4,500 บาท